Former members

ai

Zhenzhen Zhou

M.S         

ai

Xiaofang Peng

M.S


         

ai

Linglong Huang

M.S


         

ai

Ting Xue

M.S


         

ai

Qianying Zhu

M.S